Informatie Borstlap Project ontwikkeling


Wij de kosten - u de baten !

Ruim 30 jaar kennis en ervaring in de bouw, plan- en projectontwikkeling hebben wij samengebracht in een uniek concept:

Ontwikkelen in Samenwerking op basis van ‘no cure no pay’.

In het kort vullen wij  Ontwikkelen in Samenwerking als volgt in:

 

a)       Het vinden van partners om gezamenlijk tot een (her)ontwikkeling te komen. De verantwoordelijkheid voor deze (her)ontwikkeling van woningen, appartementen, bedrijfsruimten en/of kantoren is volledig voor rekening en risico van Borstlap Projectontwikkeling.

 

b)       Het ontwikkelen en/of uitwerken van plannen in opdracht van partijen die zelf de kennis niet of niet volledig in huis hebben.

Het begeleiden van partijen die qua mankracht een project niet of niet tijdig van de grond kunnen krijgen.

Borstlap Projectontwikkeling levert de ontbrekende kennis of vult het capaciteitstekort aan tegen een percentage van de stichtingskosten. Daarbij zijn de baten volledig voor de opdrachtgever. Alle kosten zijn voor rekening van Borstlap Projectontwikkeling.

 

c)       Het opzetten van haalbaarheidsstudies en risico-analyses.

 

d)       Het herontwikkelen/transformeren van kantoorgebouwen naar wooneenheden.

 

e)       Het invulling geven aan binnenstedelijke (her)ontwikkelingen.

 

Is een van de genoemde disciplines in uw bedrijf actueel? Wilt ook u dat de baten voor de kosten gaan? Wilt u weten of deze vorm van samenwerking past binnen uw projectdoelstellingen?

Nodig ondergetekende dan uit voor een geheel vrijblijvend gesprek dat u niets kost maar u zeer veel kan opleveren!

 

Met vriendelijke groet,

Borstlap Projectontwikkeling

 

John Borstlap